دانلود متن کامل

ايمان به خدای واحد بدون شريك و واسطه


جهان و نظم موجود در آن بيانگر اين حقيقت است که هستی دارای پدید آورنده ای دانا و توانا است.،بنابراين ما در جهانى با هدف و شعور زندگى مى كنيم که در آن خدا اعمال ما را می بیند و در روز رستاخیز به اعمال ما  رسیدگی می کند.خدا پشتیبان نیکیها (ارزشهای اخلاقی) و ضد بديها (رذائل اخلاقى) است،  وتكيه گاه بشر در زندگی است.ايمان به چنین خدایی که تکیه گاه بشر و عامل رشد او بر اساس ارزشهای اخلاقی است به انسان آرامش می دهد،  آرامش مهمترین نیاز و آرزوی بشر است.برقراری ارتباط با خدا مستقیم و بدون واسطه است،واسطه ها اعم از بشر و غیر بشر(پیامبران،امامها،روحانیت و اشیاء) همه مخلوق و نیازمندند و قادر به اجابت دعا و نیازهای ما نمی باشند.همواره سوداگران دین (روحانیت) در جهت کسب منافع شخصی برای خدا واسطه و شریک ساخته اند.ایمان صحیح عبارت است از،باور به خدای واحد بدون شریک و واسطه و عمل به ارزشهای اخلاقی در جهت انسان خوب شدن است.


ایمان به خدا، یک حقیقت و یک ضرورت است.

باورمندان به خدا بیائید به سوی پیام راستین خدا، پیام مشترک همه پیامبران ( نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد):

باور به خداى واحد بدون شريك و واسطه و عمل به ارزشهاى اخلاقى در جهت انسان خوب شدن.

ایمان+ارزشهای اخلاقی= انسان خوب

عمل به ارزشهای اخلاقی


عمل به ارزشهای اخلاقی باعث شکوفایی و رشد فرد و جامعه خواهد شد.در جامعه اخلاقی افراد بشر احساس امنیت و آرامش بیشتری می نمایند.بنابراین تربیت انسان باید بگونه ای باشد که در او قدرت و اراده ای بوجود آورد که در انجام ارزشهای اخلاقی توانمند و قوی باشد.ایمان، عامل و محرک  بسیار قوی در عمل به ارزشهای اخلاقی است.بیشترین گرفتاریهای بشر ناشی از عدم تربیت بر اساس ارزشهای اخلاقی است.به عبارت دیگر تربیت انسانهای خوب بر اساس ارزشهای اخلاقی بسیاری از مشکلات بشر را حل خواهد نمود.


ایمان+عمل به ارزشهای اخلاقی=انسان خوب

عمل به ارزشهای اخلاقی باید بر اساس عشق به خدا باشد نه ترس از خدا

تلاش در جهت سلامتی جسم و روان


انسان موجودی دو بعدی است دارای بعد مادی و بعد معنوی.انسان خوب انسانی است که به دو بعد خویش توجه و عنایت داشته باشد و با تکیه بر علم و ایمان در جهت سلامتی جسم و روان خود تلاش نماید.


عدم توجه به دو بعد انسان باعث بیماری نگرانی و افسردگی خواهد شد.

مبارزه بر علیه خرافات، تندروی دینی و سوءاستفاده روحانیت از دین


 ۱- هدف ایمان به خدا، تربیت انسانهای خوب بر اساس ارزشهای اخلاقی است.

۲- ایمان امری است بین انسان و خدا،بنابراین روحانیون،افراد،گروهها و حکومتها حق دخالت در این امر خصوصی را ندارند.

۳- بین انسان و خدا واسطه ای وجود ندارد،بنابراین خداوند نمایندگانی به نام روحانیت(کشیش،خاخام،مفتی،آیت الله ،شیخ و….)تعیین ننموده است که طبقه ممتازی باشند و بر امور مردم مسلط شوند.

۴- بشر معصوم وجود ندارد فقط خداوند معصوم است.

۵- منجی وجود ندارد که در آینده ظهور کند و بشر را نجات دهد،بنابراین انسان باید خود برای بهبود شرایط مادی و معنوی خویش تلاش نماید.

۶- انتخاب حکومت امری بشری است نه الهی،زمینی است نه آسمانی بنابراین خدا هرگز فرد یا افرادی را برای حکومت بر مردم تعیین ننموده است.مردم باید با رأی مستقیم و بدون واسطه حکومت را انتخاب کنند.

۷- تقسیم کشور،جامعه و حکومت بر اساس ادیان و مذاهب زندگی مسالمت آمیز را از جامعه سلب می کند و کشور را گرفتار خطرات جدی می نماید.

۸- روحانیون دین واحد خدا را به ادیان و ادیان را به مذاهب تقسیم نمودند و عامل درگیری بین پیروان ادیان و مذاهب شدند. باید از هرگونه درگیری بین ادیان و مذاهب که نتیجه عدم شناخت درست از ایمان است پرهیز نمود

۹- انسان نباید تحت تأثیر عوامل مختلف مسخ شود و خویشتن خویش را فراموش نماید،حتی ایمان به خدا نیز نباید عامل مسخ انسان و فراموشی خود شود.

آشتی با طبیعت و حفاظت از آن


انسان با دور شدن از طبیعت از خلق و خوی انسانی خود دور شده است،بازگشت به زندگی و تغذیه طبیعی خلق و خوی انسانی را تقویت می نماید و در آرامش و سلامتی انسان بسیار مؤثر است.با توجه به اهمیت طبیعت و اثر مثبت آن بر انسان باید در حفظ،پاکسازی و گسترش طبیعت تلاش جدی نمود.


زندگی و تغذیه طبیعی مایه سلامت جسم و روان انسان است

حمایت از خانواده


خانواده مهمترین واحد جامعه است که حمایت از آن باعث رشد افراد خانواده و جامعه خواهد شد.رابطه پدر،مادر و فرزندان باید بر اساس محبت،تفاهم و احترام متقابل باشد.وفاداری و عدم خیانت به پیمان زناشویی،محبت،تفاهم و احترام متقابل نقش مهمی در پایداری خانواده دارد.همه اعضای خانواده در حمایت و پاسداری از خانواده باید تلاش جدی نمایند.


حمايت از خانواده باعث رشد فرد و جامعه خواهد شد

گسترش علم


علم در تأمین رفاه،سلامتی، و آگاهی انسان نقش اساسی بعهده دارد بنابراین باید در جهت گسترش علم تلاش نمود و هزینه های تولید اسلحه و جنگ را صرف ارتقاء تحقیقات علمی،اعطای حقوق و امکانات مناسب به اساتید،محققین و دانشجویان نمود.


هزینه های تولید اسلحه و جنگها را صرف علم کنید.

تلاش در جهت گسترش آزادی و حقوق بشر


باید در جهت گسترش آزادی و حقوق انسان تلاش جدی نمود.حقوق بشر استثناء پذیر و گزینشی نیست و در چارچوب مرز،عقیده،نژاد،دین و جنس نمی گنجد.رژیمهای استبدادی و گرایشات نژادپرستانه دو عامل مهم در نقض حقوق بشر هستند.با آموزش مردم در خصوص حقوق بشر و مبارزه مستمر بر علیه رژیمهای استبدادی و گرایشات نژاد پرستانه در گسترش حقوق بشر و آزادی کوشا باشیم.

 تلاش در جهت گسترش صلح و امنیت جهانی


جنگ نتیجه ای جز کشتار و ویرانی ندارد،در تاریخ بشر میلیونها انسان بی گناه قربانی جنگهایی شدند که در شروع و ادامه آن نقشی نداشتند.اختلافات را باید از طرق مسالمت آمیز و وساطت جامعه بین الملل بدون نیاز به جنگ و کشتار حل و فصل نمود.همه انسانها موظفند بطور فعال از بروز جنگ تحت هر عنوانی جلوگیری کنند.


هنگامی که حماقت بشر به اوج خود می رسد جنگ را انتخاب می کند

بهترین شیوه گسترش صلح و امنیت جهانی عدم شرکت در جنگ است

حق تعیین سرنوشت


بر اساس آزادی انسان و حق مسلم او در تعیین سرنوشت خود همه انسانها به صورت فردی و جمعی باید از حق تعیین سرنوشت برخوردار باشند.گرایشات نژاد پرستانه،انگیزه های دینی،تمامیت ارضی،اشغال و استعمار مجاز به سلب این حق از انسانها نیستند.

مبارزه بر علیه نژادپرستی و تبعیض


یکی  از صفات بد که تا کنون خسارتهای جانی و محرومیتهای فراوانی بر جامعه بشری تحمیل نموده نژادپرستی و تبعیض است. باید بطور جدی و مستمر با این پدیده جهل،تعصب و نفرت مبارزه کرد تا انسانها بتوانند در محیطی مسالمت آمیز بدور از نفرت زندگی کنند.انسانی که به برتری نژاد خود بر دیگر نژادها معتقد است،عدالت خدا را باور ندارد که همه نژادها را برابر آفریده است.


نژاد خود را برتر دانستن نشانه جهل،تعصب و نفرت است

مبارزه بر علیه خشونت و تروریسم


تلاش در جهت محو هر گونه خشونت بر علیه انسانها و حیوانات در سطح خانواده،جامعه و بین الملل و مبارزه جدی بر علیه تروریسم در اشکال مختلف آن دولتی،دینی و ایدئولوژیکی.


بدترین و وحشتناک ترین شکل تروریسم، تروریسم دولتی است که در امور کشورهای دیگر دخالت می کند و جنگ، کشتار و ویرانی را بر آنها تحمیل می کند.

مبارزه برعلیه تولید اسلحه


بشر امروز باید یاد گرفته باشد که اختلافات و کشمکشهای خود را از طرق مسالمت آمیز و وساطت جامعه بین الملل حل و فصل نماید.استفاده از اسلحه در اختلافات و کشمکشها دور از تمدن و انسانیت است و نتیجه ای جز کشتار مردم بی گناه و نابودی ثروتهای آنها ندارد.بنابراین باید بطور جدی و گسترده از تولید هر گونه سلاحی جلوگیری نمود و هزینه های هنگفت تولید اسلحه را صرف مسکن،بهداشت،درمان،کار و علم نمود.


کارخانجات کشتار بشر و ویرانی را تعطیل کنیم 

کاهش جمعیت


یکی از مهمترین مشکلات بشر امروز ازدیاد جمعیت است که رفاه و آرامش را از انسانها سلب نموده و شرایط محیط زیست را بطور جدی مورد تهدید قرار داده است.بنابراین باید با این عامل که انسان و محیط زیست را به سوی شرایط خطرناکی سوق داده بر خورد جدی نمود.در صورت کاهش جمعیت مواد غذایی،بهداشت،درمان، مسکن،تحصیل و کار به وفور در دسترس همه خواهد بود و انسان فرصت بیشتری برای رشد و ترقی مادی و معنوی خواهد داشت.


جمعیت کمتر رفاه وآرامش بیشتر

مبارزه بر علیه مصرف گرایی


یکی از صفات بد عصر حاضر مصرف گرایی است که به جسم و روان انسان ضرر و زیانهای فراوانی زده است.مصرف گرایی یک نوع بیماری است که آرامش و قرار را از انسان سلب می نماید.باید در مصرف انرژی،آب و خرید نیازهای زندگی صرفه جویی کرد.


با صرفه جویی زندگی بهتر توام با آرامش بدست آوریم

مبارزه بر علیه فقر


احتکار ثروت در دست اقلیت باعث شده که اکثریت مردم جهان از پیشرفت اقتصادی محروم شوند.با توزیع عادلانه ثروت،کار برای همه و کاهش جمعیت،فقر ریشه کن خواهد شد.دفاع از محرومین در سراسر جهان در رسیدن به حقوق مسلم خود وظیفه همه انسانها است.


زمین و ثروتهای آن متعلق به همه انسانها است

تا هنگامی که فقر و گرسنگی جان میلیونها انسان را تهدید می کند بشر نمی تواند ادعای تمدن کند

تامین نیازهای اولیه انسان


تأمین رایگان نیازهای اولیه انسان  از قبیل مسکن رایگان برای نیازمندان و درمان، دارو و تحصیل رایگان برای همه امری ضروری و فوری است. انسانها در هر نقطه جهان باید از این حق ضروری برخوردار باشند.

کاهش ساعات کار،کاهش کارهای اداری و افزایش کارهای تولیدی و حمایت از بازنشستگان


الف- از آنجایی که انسان ابزار نیست و رفاه و آرامش او نباید مورد تهدید قرار گیرد بنابراین باید ساعات کار از هشت ساعت به پنج ساعت در روز کاهش یابد تا افراد جامعه فرصت بیشتری برای استراحت،تفریح،ورزش،تربیت فرزندان و امور شخصی داشته باشند.

ب- یکی از نشانه های مهم اقتصاد نا سالم امروز ازدیاد کارهای اداری است که هزینه های هنگفتی را به خود اختصاص داده است.باید بر کارهای تولیدی خصوصا کشاورزی تأکید نمود تا درآمد ملی افزایش یابد و نیازهای ضروری جامعه تأمین شود.از سویی دیگر پرداختن به کارهای تولیدی در سلامت جسم و روان انسان بسیار مؤثر است.

ج- افرادی که سالهای طولانی کار کرده وبه جامعه خدمت نموده اند و سپس بازنشسته می شوند باید از همان حقوق زمان اشتغال  و امکانات رفاهی بیشتری نظیر تخفیف در هزینه های درمان،دارو،برق،آب،تلفن،مالیات و بلیطهای مسافرتی بر خوردار باشند.

اعمال حاكميت مردم در تصمیم گیریهای سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی


احزاب، نمایندگان مجلس و دولتها پس از به قدرت رسیدن،منافع خود را بر منافع مردم ترجیح می دهند،بنابراین بهترین شکل اعمال حاکمیت مردم،رأی مستقیم مردم(دموکراسی مستقیم) در اتخاذ تصمیمات سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی است.دولت به عنوان مدیر اجرایی منتخب مردم موظف است با مراجعه به رأی اکثریت در انجام مسئولیتهای محوله اقدام نماید.مسئولین کشور نباید از امتیاز خاصی برخوردار باشند و حقوق آنها باید برابر با حقوق اکثر مردم باشد.


مردم نیاز به قیم ندارند و باید با رأی مستقیم  سرنوشت سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی خود را تعیین نمایند.

پست و مقام امتیاز نیست، مسئولیت است

احترام به استقلال کشورها و عدم دخالت در امور آنها


استقلال سایر کشورها باید مورد احترام قرار گیرد. کشوری حق ندارد به جهت قدرت نظامی،اقتصادی،سیاسی،انگیزه های دینی و ایدئولوژیکی در امور کشورهای دیگر دخالت نماید.حکومت و ملتی حق ندارد به خاطر منافع ملی خود،منافع ملی کشور دیگری را به خطر اندازد.


همه کشورها باید از حقوق مساوی و بدون تبعیض برخوردار باشند حق وتو، محاصره اقتصادی، تجاوز نظامی و تحمیل اراده از سوی کشورهای قدرتمند بر کشورهای ضعیف ستم به ملتها است و صلح و امنیت جهانی را به خطر می اندازد.

دانلود متن کامل

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.save-human.com/wp-content/uploads/2020/08/nature.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 200px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}