ارزشهای اخلاقی

دانلود متن کامل
شعار یکتا پرستان کمک به دیگران است
تصویر بنر

۲۳- یکتاپرست نسبت به دیگران بدبین نیست.
۲۴- یکتاپرست دوستان بد ندارد.
۲۵- یکتاپرست شعارش کمک به دیگران است.
۲۶- یکتاپرست به حقوق دیگران تجاوز نمی کند.
۲۷- یکتاپرست گرانفروش نیست.
۲۸- یکتاپرست احتکار نمی کند.
۲۹- یکتاپرست رشوه نمی گیرد.
۳۰- یکتاپرست خشن نیست.
۳۱- یکتاپرست نژاد پرست نیست.
۳۲- یکتاپرست پرخوری نمی کند.

۱۲- یکتاپرست حسود نیست.
۱۳- یکتاپرست حریص نیست.
۱۴- یکتاپرست غیبت نمی کند.
۱۵- یکتاپرست بخیل نیست.
۱۶- یکتاپرست عصبانی نمی شود.
۱۷- یکتاپرست متکبر نیست.
۱۸- یکتاپرست دیگران را مسخره نمی کند.
۱۹- یکتاپرست متعصب نیست.
۲۰- یکتاپرست مستبد نیست.
۲۱- یکتاپرست تنبل نیست.
۲۲- یکتاپرست از دیگران متنفر نیست.

۱- یکتاپرست دزدی نمی کند.
۲- یکتاپرست مرتکب زنا نمی شود.
۳- یکتاپرست دروغ نمی گوید.
۴- یکتاپرست مستبد نیست.
۵- یکتاپرست تهمت نمی زند.
۶- یکتاپرست مرتکب قتل نمی شود.
۷- یکتاپرست توهین نمی کند.
۸- یکتاپرست اسراف نمی کند.
۹- یکتاپرست تجسس نمی کند.
۱۰- یکتاپرست فریب نمی دهد.
۱۱- یکتاپرست قمار نمی کند.

۶۰- یکتاپرست مهربان است.
۶۱- یکتاپرست بخشی از درآمد خود را به نیازمندان می دهد.
۶۲- یکتاپرست هر روز با خدا ارتباط برقرار می کند.
۶۳- یکتاپرست چشم چرانی نمی کند.
۶۴- یکتاپرست صبور است.
۶۵- یکتاپرست ، با رفتار خوب خود ، دیگران را به توحید فرا می خواند.
۶۶- یکتاپرست ارزشهای اخلاقی را فدای سود نمی کند.
۶۷- یکتاپرست به دیگران ظلم نمی کند.
۶۸- یکتاپرست ربا نمی گیرد.
۶۹- یکتاپرست فردی فداکار است.
۷۰- یکتاپرست خود خواه نیست.
.

۴۷- یکتاپرست دیگران را می بخشد.
۴۸- یکتاپرست اراده قوی دارد.
۴۹- یکتاپرست به دنبال کسب دانش است.
۵۰- یکتاپرست اسرار را نگه می دارد.
۵۱- یکتاپرست امین است.
۵۲- یکتاپرست راستگو است.
۵۳- یکتاپرست انتقاد را می پذیرد.
۵۴- یکتاپرست به خاطر اشتباهات عذرخواهی می کند.
۵۵- یکتاپرست به وعده های خود عمل می کند.
۵۶- یکتاپرست به حقوق انسان و حیوان احترام می گذارد.
۵۷- یکتاپرست به خانواده احترام می گذارد.
۵۸- یکتاپرست از طبیعت و محیط زیست حفاظت میکند.
۵۹- یکتاپرست ضد ظالم است.

۳۳- یکتاپرست پرحرف نیست.
۳۴- یکتاپرست ترسو نیست.
۳۵- یکتاپرست منافق نیست.
۳۶- یکتاپرست دیگران را قضاوت نمی کند.
۳۷- یکتاپرست از هر چیز که به سلامتی آسیب می رساند پرهیز می کند. مانند سیگار ، مشروبات الکلی ، مواد مخدر و غیره.
۳۸- یکتاپرست حریص بر ریاست نیست.
۳۹- یکتاپرست اعمال بد را توجیه نمی کند.
۴۰- یکتاپرست از خود انتقاد می کند.
۴۱- یکتاپرست سخاوتمند است.
۴۲- یکتاپرست وفادار است.
۴۳- یکتاپرست منظم است.
۴۴- یکتاپرست تمیز است.
۴۵- یکتاپرست فردی عادل و منصف است.
۴۶- یکتاپرست با قناعت است.

شعار یکتا پرستان کمک به دیگران است

۱- یکتاپرست دزدی نمی کند.
۲- یکتاپرست مرتکب زنا نمی شود.
۳- یکتاپرست دروغ نمی گوید.
۴- یکتاپرست مستبد نیست.
۵- یکتاپرست تهمت نمی زند.
۶- یکتاپرست مرتکب قتل نمی شود.
۷- یکتاپرست توهین نمی کند.
۸- یکتاپرست اسراف نمی کند.
۹- یکتاپرست تجسس نمی کند.
۱۰- یکتاپرست فریب نمی دهد.
۱۱- یکتاپرست قمار نمی کند.
۱۲- یکتاپرست حسود نیست.
۱۳- یکتاپرست حریص نیست.
۱۴- یکتاپرست غیبت نمی کند.
۱۵- یکتاپرست بخیل نیست.
۱۶- یکتاپرست عصبانی نمی شود.
۱۷- یکتاپرست متکبر نیست.
۱۸- یکتاپرست دیگران را مسخره نمی کند.
۱۹- یکتاپرست متعصب نیست.
۲۰- یکتاپرست مستبد نیست.
۲۱- یکتاپرست تنبل نیست.
۲۲- یکتاپرست از دیگران متنفر نیست.
۲۳- یکتاپرست نسبت به دیگران بدبین نیست.
۲۴- یکتاپرست دوستان بد ندارد.
۲۵- یکتاپرست شعارش کمک به دیگران است.
۲۶- یکتاپرست به حقوق دیگران تجاوز نمی کند.
۲۷- یکتاپرست گرانفروش نیست.
۲۸- یکتاپرست احتکار نمی کند.
۲۹- یکتاپرست رشوه نمی گیرد.
۳۰- یکتاپرست خشن نیست.
۳۱- یکتاپرست نژاد پرست نیست.
۳۲- یکتاپرست پرخوری نمی کند.
۳۳- یکتاپرست پرحرف نیست.
۳۴- یکتاپرست ترسو نیست.
۳۵- یکتاپرست منافق نیست.
۳۶- یکتاپرست دیگران را قضاوت نمی کند.
۳۷- یکتاپرست از هر چیز که به سلامتی آسیب می رساند پرهیز می کند. مانند سیگار ، مشروبات الکلی ، مواد مخدر و غیره.
۳۸- یکتاپرست حریص بر ریاست نیست.
۳۹- یکتاپرست اعمال بد را توجیه نمی کند.
۴۰- یکتاپرست از خود انتقاد می کند.
۴۱- یکتاپرست سخاوتمند است.
۴۲- یکتاپرست وفادار است.
۴۳- یکتاپرست منظم است.
۴۴- یکتاپرست تمیز است.
۴۵- یکتاپرست فردی عادل و منصف است.
۴۶- یکتاپرست با قناعت است.
۴۷- یکتاپرست دیگران را می بخشد.
۴۸- یکتاپرست اراده قوی دارد.
۴۹- یکتاپرست به دنبال کسب دانش است.
۵۰- یکتاپرست اسرار را نگه می دارد.
۵۱- یکتاپرست امین است.
۵۲- یکتاپرست راستگو است.
۵۳- یکتاپرست انتقاد را می پذیرد.
۵۴- یکتاپرست به خاطر اشتباهات عذرخواهی می کند.
۵۵- یکتاپرست به وعده های خود عمل می کند.
۵۶- یکتاپرست به حقوق انسان و حیوان احترام می گذارد.
۵۷- یکتاپرست به خانواده احترام می گذارد.
۵۸- یکتاپرست از طبیعت و محیط زیست حفاظت میکند.
۵۹- یکتاپرست ضد ظالم است.
۶۰- یکتاپرست مهربان است.
۶۱- یکتاپرست بخشی از درآمد خود را به نیازمندان می دهد.
۶۲- یکتاپرست هر روز با خدا ارتباط برقرار می کند و نماز می خواند.
۶۳- یکتاپرست چشم چرانی نمی کند.
۶۴- یکتاپرست صبور است.
۶۵- یکتاپرست ، با رفتار خوب خود ، دیگران را به توحید فرا می خواند.
۶۶- یکتاپرست ارزشهای اخلاقی را فدای سود نمی کند.
۶۷- یکتاپرست به دیگران ظلم نمی کند.
۶۸- یکتاپرست ربا نمی گیرد.
۶۹- یکتاپرست فردی فداکار است.
۷۰- یکتاپرست خود خواه نیست.

دانلود متن کامل

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.save-human.com/wp-content/uploads/2020/08/nature.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 200px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}